E-ticarete Vergi Muafiyeti Getirildi

Resmi Gazete’de yayınlanan 7256 sayılı kanunla, ayrı bir iş yeri olmayıp, makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal edilen malları internet ve benzer elektronik ortamlarda satanlara, 1 Ocak 2021 itibarıyla vergi muafiyeti uygulanacak.

Resmi gazetedeki yayınlanan madde tam olarak en altta belirtildiği gibidir. Burada önemli olan konu evde iş yeri olmadan el emeği ile üretilen ürünleri kapsamaktadır. Tüm e-ticaret esnafı ve firmaları için geçerli olan bir durum değildir. Ayrıca bu muafiyetten yararlanmak için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, ticari hesap açılması, tüm hasılatın özellikle bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının 220 bin TL’yi aşmaması gerekiyor.

ESNAF VERGİ MUAFİYETİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Bu belgeyi almak isteyenler, dilekçe ile varsa işyerlerinin, işyeri olmayanların ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

“10. Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. Bentte yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir